Hakkımızda

Bu Eğitim Programı Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır...


İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TEMEL EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI;

Değerli Katılımcı
İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KURSU 29 eğiticinin sunduğu toplam 33 dersten oluşmaktadır. Bu dersler 3 ayrı eğitim programı şeklinde düzenlenmiştir:

  • Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu
  • İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu
  • Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu

İsterseniz bu kursların tamamını alabileceğiniz gibi her kursu ayrı da alabilirsiniz ancak "Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu" ancak "Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu" alındıktan sonra alınabilmektedir. Böylelikle "Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu" eğitimi alanlar hem "Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu"nu alacaklar, hem de "Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu" eğitimini almış olacaktır. "Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu"nu başarı ile bitiremeyenler "Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu" başarı belgesine sahip olamayacaklardır. Ayrıca kursları oluşturan sunumları (konuları) tek tek izlemek mümkündür.

Bu aşamadan sonra program konuları ile tanışacaksınız. Sunumların formatları birbirinden farklı olabilir. Bazı sunumlar salt metin, bazıları slayt, bazıları slayt üzerine konuşma (sesli ya da sesli-görüntülü), bazıları ise video şeklinde ya da içerisinde video içeren sunum tarzındadır. Bazı konular içerisinde pratiğe yönelik ek bilgiler ve kısa videolar göreceksiniz. Lütfen bunları izleyiniz.

"Araştırmalarda Metodoloji ve Tasarım" başlıklı konu bir video ve "Kozmetik ve Bitkisel Ürün Çalışmaları" başlıklı konu bir sunum olup programa başlamadan önce bu video ve sunumu izleyecek donanımınız olduğundan emin olunuz.

Gerek "Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu"nu gerekse "İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu"nu tamamlamanız için 2 ay süreniz vardır. "Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu" için 2 ay Temel Kurs süresi 1 ay da Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu süresi vardır (Toplam 3 ay). Her bir kurs içerisinde ileri ya da geri gidebilirsiniz.

Kursları bitirenlere başarı belgesi verilmektedir. Bu belgenin özelliği T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmasıdır.

Kurs belgesi alabilmek için "Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu", "İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu" ya da "Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu" sonunda başarılı olmak gerekiyor. Her konu sonundaki sorulara verdiğiniz yanıtların toplamı kurs sonu başarı derecenizi belirleyecek ve T.C. Sağlık Bakanlığı'na buradan elde edeceğiniz sonuç bildirilip başarı belgesi buna göre verilecektir. Tek Tek konu alındığında bu sorular görünmeyecektir.

İlgili kursun son soruları da yanıtlandıktan sonra "Testi Bitir" butonunu tıklarsanız artık sorulara geri dönüp yanıtları değiştiremezsiniz. Bu aşamadan sonra başarı dereceniz hesaplanacaktır. Bu nedenle soruları okuduktan sonra yanıttan emin değilseniz, o aşamaya kadar olan kısmı kaydedip, geri dönüp o konuyu dikkatlice yeniden gözden geçiriniz.

Sorulara doğru yanıt vermeniz önemlidir. Genelde konu başına 2 soru düşmektedir. Kursu başarı ile tamamlamak için %70 oranında doğru yanıt gereklidir. Klinik Araştırma Hemşireliği Kursunda 5 sunum olduğu için 10 sorudan en az 7 tanesine doğru yanıt verilmesi gerekmektedir.

Kursta başarısız olursanız ya da kursu belirlenen süre içerisinde tamamlayamazsanız yeniden kayıt olmanız gerekmektedir.

"Başarı Belgeleri"ni yazdırabilirsiniz. Orijinal "Başarı Belgesi" ise posta ile tarafınıza gönderilecektir.

Kursların başında ve sonunda aynı testi yanıtlamanız gerektiğini göreceksiniz. Bu ön test ve son test bir sınav değil, sadece sizin kendinizi değerlendirmeniz için bir ölçümdür. Kurs bitince ön test sorularını yeniden yanıtlayarak kurs başı ve sonu arasında bir fark olup olmadığını görebileceksiniz.

Her konu sonunda geri bildirim formu ve ayrıca kurs sonlarında da geri bildirim formları bulunmaktadır. Kurs sonundaki formları doldurmanız zorunludur. Onay veren eğiticilerle doğrudan temas kurabilir ya da bize yazabilirsiniz.

Başarılar dileriz.
BİYOLOJİK ÜRÜNLER VE BİYOBENZERLER KURSU;

Değerli Katılımcı
BİYOLOJİK ÜRÜNLER VE BİYOBENZERLER KURSU 1 açılış ve 10 eğiticinin sunduğu 9 ders olmak üzere toplam 10 sunumdan ibarettir.

Son 10 yılda çok hızlı bir şekilde gelişen ve insan sağlığına ciddi katkıları bulunan biyolojik ürünler, gerek geliştirilme teknikleri, gerekse üretimleri açısından normal ilaç geliştirilmesine göre ciddi farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, bir taraftan da bu ürünlerin maliyetlerini artırmakta ve bunlara ulaşmakta sorun olmaktadır. Bu nedenle otoriteler, daha çok maliyeti düşürmek ve ekonomiye yükü azaltmak amacı ile bu ürünlerin benzerlerini yani biyobenzerlerin geliştirilmesini desteklemekte, hatta bazı kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Klinik Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen bu programın amacı, biyobenzer kavramının anlaşılmasını sağlamak, biyobenzer ile orijinal biyolojik ürün arasındaki farklılıkları vurgulamak ve yasal düzenlemeleri anlatmaktır. Her konunun sonunda kendinizi denemeniz için 2 adet soruya yanıt vermeniz istenecektir. Bu soruların %70'ine doğru yanıt vermeniz durumda (20 sorudan 14 tanesi) "Başarı Belgesi" alabileceksiniz. Eğer bunu sağlayamazsanız kursu tamamlamanız durumunda "Katılım Belgesi" verilecektir. Ayrıca kursları oluşturan sunumları (konuları) tek tek izlemek mümkündür.

Bu aşamadan sonra program konuları ile tanışacaksınız. Sunumların formatları birbirinden farklı olabilir. Bazı sunumlar salt metin, bazıları slayt, bazıları slayt üzerine konuşma (sesli ya da sesli-görüntülü), bazıları ise video şeklinde ya da içerisinde video içeren sunum tarzındadır. Bazı konular içerisinde konu ile ilgili yardımcı materyaller göreceksiniz. Lütfen bunları izleyiniz.

"Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler Kursu"nu tamamlamanız için 2 ay süreniz vardır. Her bir ders içerisinde ileri ya da geri gidebilirsiniz.

Kurs belgesi alabilmek için kurs sonunda başarılı olmak gerekiyor. Her konu sonundaki sorulara verdiğiniz yanıtların toplamı kurs sonu başarı derecenizi belirleyecek ve başarı belgesi buna göre verilecektir. Tek Tek konu alındığında bu sorular görünmeyecektir.

İlgili kursun son soruları da yanıtlandıktan sonra "Testi Bitir" butonunu tıklarsanız artık sorulara geri dönüp yanıtları değiştiremezsiniz. Bu aşamadan sonra başarı dereceniz hesaplanacaktır. Bu nedenle soruları okuduktan sonra yanıttan emin değilseniz, o aşamaya kadar olan kısmı kaydedip, geri dönüp o konuyu dikkatlice yeniden gözden geçiriniz.

Kursta başarısız olursanız ya da kursu belirlenen süre içerisinde tamamlayamazsanız yeniden kayıt olmanız gerekmektedir.

"Başarı Belgesi" ve "Katılım Belgesi"ni yazdırabilirsiniz. Orijinal "Başarı Belgesi" ise talep doğrultusunda posta ile tarafınıza gönderilecektir.

Kursların başında ve sonunda aynı testi yanıtlamanız gerektiğini göreceksiniz. Bu ön test ve son test bir sınav değil, sadece sizin kendinizi değerlendirmeniz için bir ölçümdür. Kurs bitince ön test sorularını yeniden yanıtlayarak kurs başı ve sonu arasında bir fark olup olmadığını görebileceksiniz.

Kurs sonunda geri bildirim formları bulunmaktadır. Kurs sonundaki formu doldurmanız zorunludur. Onay veren eğiticilerle doğrudan temas kurabilir ya da bize yazabilirsiniz.

Başarılar dileriz.